e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

在疚 tại cứu
♦Cư tang, để tang. ◇Phan Nhạc : Cô tự tại cứu, liêu thuộc hàm tụy , (Dương kinh châu lụy ).