e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乖巧 quai xảo
♦Thông minh, lanh lợi. ◇Nho lâm ngoại sử : Tha hữu nhất cá tiểu nữ nhi, sanh đắc thậm thị quai xảo, lão thê trước thật đông ái tha. Đái tại phòng lí, sơ đầu, khỏa cước, đô thị lão thê thân thủ đả ban , , . , , , (Đệ nhị thập ngũ hồi).