e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

伐罪 phạt tội
♦Đánh phạt kẻ có lỗi. ◇Tả truyện : Dĩ từ phạt tội túc hĩ, hà tất bốc , (Ai Công nhị thập tam niên ).