e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乳齒 nhũ xỉ
♦Răng sữa. Cũng gọi là nãi nha .