e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乳牛 nhũ ngưu
♦Con bê sữa.