e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

二心 nhị tâm
♦Hai lòng. Chỉ lòng dạ không trung thật.