e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

一神教 nhất thần giáo
♦Thứ tín ngưỡng chỉ thờ một thần (tiếng Pháp: monothéisme). ◎Như: Cơ đốc giáo , Hồi giáo , Do Thái giáo .