e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

入心 nhập tâm
♦Ghi khắc vào lòng.