e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

不學無術 bất học vô thuật
♦Không có học vấn tài cán gì cả. ★Tương phản: học phú ngũ xa , chân tài thật học .