e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

仰食 ngưỡng thực
♦Ăn nhờ người khác.