e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

亂打 loạn đả
♦Đánh bừa, đánh bậy.