e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

今文 kim văn
♦Văn chương theo thể thức đương thời, trái với cổ văn .