e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

乞休 khất hưu
♦Xin được thôi việc.