e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

休致 hưu trí
♦Nghỉ việc vì tuổi già.