e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

下元 hạ nguyên
Hạ nguyên tiết ngày rằm tháng mười âm lịch, gọi tắt là hạ nguyên .
♦Thuật số dụng ngữ: Thuật số gia lấy sáu mươi Giáp Tí phối hợp với Cửu cung, gồm một trăm tám mươi năm. Giáp Tí thứ ba gọi là hạ nguyên .
♦Đạo giáo gọi trong nước là hạ nguyên . Cũng chỉ thủy phủ .
♦Y học cổ gọi thận là hạ nguyên .