e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高飛遠走 cao phi viễn tẩu
♦Xa chạy cao bay, tránh xa đi chỗ khác.