e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高談闊論 cao đàm khoát luận
♦Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc.
♦Bàn phiếm, luận suông, không có nội dung thật sự.