e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高粱酒 cao lương tửu
♦Rượu nấu bằng hạt kê.