e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高弟 cao đệ
♦Học trò giỏi.