e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高妙 cao diệu
♦Giỏi đẹp vô cùng.
♦Thần tình. ◇Bắc sử : Tăng Viên y thuật cao diệu (Diêu Tăng Viên truyện ). Y thuật của Tăng Viên thật là thần diệu. § Cũng như cao minh .