e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

高唱 cao xướng
♦Hát to hoặc la to.
♦Chỉ thơ ca cách điệu cao xa. ◇Lục Cơ : Thần văn tuyệt tiết cao xướng, phi phàm nhĩ sở bi , (Diễn liên châu ).