e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

駢偶 biền ngẫu
♦Từng đôi từng cặp đi kèm nhau. Loại văn có đối, các đoạn văn, câu văn đối nhau từng cặp một, gọi là biền ngẫu văn hay biền văn .