e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

震嚇 chấn hách
♦Dọa nạt, đe dọa. ◇Hồng Lâu Mộng : Ngã bất hội hòa nhân bạn chủy, Tình Văn tính thái cấp, nhĩ khoái quá khứ chấn hách tha kỉ cú , (Đệ ngũ thập bát hồi) Tôi không quen cãi nhau với ai, Tình Văn nóng tính quá, chị ra đe bà ấy mấy câu.