e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

吃驚 cật kinh
♦Giật mình sợ hãi. ◇Hồng Lâu Mộng : Bảo Thoa tại ngoại diện thính kiến giá thoại, tâm trung cật kinh , (Đệ nhị thập thất hồi) Bảo Thoa ở ngoài nghe nói như vậy, trong lòng giật mình.