e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

隱屈 ẩn khuất
♦Che lấp khó thấy, kín đáo.