e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰神 âm thần
♦Tức là phách vía người ta.
♦Chỉ thần đất, địa thần.