e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰火 âm hỏa
♦Ánh sáng do những động vật dưới biển phát ra. ◇Vương Gia : Tây Hải chi tây, hữu Phù Ngọc San. San hạ hữu cự huyệt, huyệt trung hữu thủy, kì sắc nhược hỏa, trú tắc thông lông bất minh, dạ tắc chiếu diệu huyệt ngoại, tuy ba đào nhưỡng đãng, kì quang bất diệt, thị vị "âm hỏa" 西西, . , , , , 耀, , , (Thập di kí , Đường Nghiêu ).
♦Lân hỏa, lửa ma chơi. ◇Đậu Tường : Tuyền băng thanh cánh yết, Âm hỏa diễm thiên thanh , (Dạ hành cổ chiến tràng ).
♦Lửa dưới mặt đất, hơi nóng trong lòng đất.
♦Hai vật chạm nhau làm tóe ra như tia lửa, gọi là âm hỏa . ◇Phạm Thành Đại : Trường cao trác băng âm hỏa bính, Ngọc bản phá toái ngưng bất lưu , (Ái tuyết ca ).
♦Chỉ hư hỏa của gan và thận (Đông y).