e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰府 âm phủ
♦Chỗ hồn người chết ở.