e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

陰官 âm quan
♦Quỷ thần, thần ở chốn u minh.
♦Thần mưa. ◇Hàn Dũ : Hạn khí kì tiêu đãng, Âm quan tưởng tuấn bôn , 駿 (Sâm châu kì vũ ).
♦Quan thuộc hoàng hậu.