e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

閣議 các nghị
♦Hội nghị của tòa Nội Các.