e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鍾情 chung tình
♦Cảm tình ái mộ (như chén rượu) dốc hết cho một người hoặc một sự vật. ◎Như: nhất kiến chung tình nam nữ mới gặp mặt lần đầu đã yêu thương nhau ngay.