e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

錦石 cẩm thạch
♦Thứ đá có vân.