e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

鋸齒 cứ xỉ
♦Răng cái cưa.
♦Răng sắc như cưa.
♦Răng cưa lá cây.