e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公升 công thăng
♦Lượng từ thể tích: lít (tiếng Pháp: litre). § Cũng gọi là thăng .