e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公共 công cộng
♦Chung cho mọi người. ◎Như: công cộng khí xa trạm . ☆Tương tự: đại chúng . ★Tương phản: tư gia .