e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

邊遠 biên viễn
♦Xa xôi, hẻo lánh. ◇Cổ kim tiểu thuyết : Thị cá biên viễn địa phương, bất bỉ nội địa phồn hoa , (Trầm tiểu hà tương hội xuất sư biểu ) Đó là một nơi xa xôi hẻo lánh, không sánh được với chỗ phồn hoa ở trung tâm.
♦Nơi xa trung tâm, vùng biên giới.