e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

邊庭 biên đình
♦Biên cảnh, biên giới.
♦Sở quan ở biên giới.