e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

公主 công chúa, công chủ
♦Con gái của thiên tử hoặc quốc vương.