e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

通訊社 thông tấn xã
♦Cơ quan thâu thập tin tức khắp nơi để cung ứng cho các báo quán.