e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

軫憂 chẩn ưu
♦Trăn trở phiền muộn.