e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

軫慨 chẩn khái
♦Bi thương cảm khái. ◇Đào Hoằng Cảnh : Mỗi đối nguyệt lưu thán, Lâm phong chẩn khái , (Đáp Ngu trung thư thư ).