e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

贅文 chuế văn
♦Chỉ trong văn chương viết câu thừa thãi vô dụng hoặc viết chữ (tự thể) thừa bộ thủ.