e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

賡韻 canh vận
♦Họa vần thơ.