e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

誑誕 cuống đản
♦Lời nói láo, viển vông không thật.