e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

討論 thảo luận
♦Bàn bạc nghiên cứu. ◇Hồng Lâu Mộng : Độc thư nhất sự, dã tất tu hữu nhất nhị tri kỉ vi bạn, thì thường đại gia thảo luận, tài năng tiến ích , , , (Đệ thất hồi) Việc học cũng phải có một vài bầu bạn để cùng nhau bàn bạc mới bổ ích.