e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

西班牙 tây ban nha
♦Vương quốc thuộc Âu Châu, thủ đô là Mã Đức Lí Madrid (Kingdom of Spain).