e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

被酒 bị tửu
♦Uống rượu say. ◇Sử Kí : Cao Tổ bị tửu, dạ kính trạch trung , (Cao Tổ bản kỉ ) Cao Tổ uống rượu say, đang đêm đi qua đầm.