e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

元素 nguyên tố
♦Nguyên liệu cơ bản cấu thành vật chất, không thể dùng phương pháp hóa học chia ra được nữa. Hiện nay, có 105 nguyên tố , thuộc về hai loại kim phi kim .