e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

表姊妹 biểu tỉ muội
♦Chị em họ ngoài, tức con cô, con cậu, con dì.