e-hvtd v2.5 vanhoc (9175)

蒲車 bồ xa
♦Đem bánh xe bọc cỏ bồ, để khỏi cán làm tổn thương cây cỏ. Ngày xưa dùng xe này để đi phong thiện (tế trời và núi sông) hoặc vời đón ẩn sĩ. ◇Sử Kí : Cổ giả phong thiện vi bồ xa, ố thương san chi thổ thạch thảo mộc , (Phong thiện thư ) Người xưa đi phong thiện dùng xe có bánh xe bọc cỏ bồ, vì không muốn làm thương tổn cây cỏ đất đá trên núi.